Anabilim Dalı Tanıtım

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 24 Ekim 2011 tarihinde kurulmuştur.  Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, fakültemizin kuruluşuyla birlikte açılmış olup, Şubat 2014 tarihinde eğitime başlamıştır.

 Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nın amaçları; eğitim, öğretim, araştırmanın yanı sıra botanik biliminin vazgeçilmez birimi herbaryumun kurulması ve geliştirilmesidir.

Eğitim ve öğretimde; Türkiye ve dünyanın sahip olduğu bitki zenginliğinin bilinmesi ve özellikle tıbbi ve halk tarafından kullanılan bitkilerin tanıtılmasıdır. Bitkilerden elde edilen ham maddelerin ilaca dönüştürülmesine kadar geçen aşamada başlangıç noktası olan bitkinin toplanması, teşhisi yani tanınması, kurutulması ve saklanması olarak kısaca özetlenebilir. Bu aşamaları gerçekleştirmek için yoğun bilgi birikimine gereksinim vardır.

Araştırma aşamasında ise arazi çalışmaları başta gelir. Üzerinde araştırma yapılacak bitkilerin mutlaka araziden toplanması ve doğru teşhislerinin yapılması şarttır. Mümkün olduğu müddetçe herbaryum örnekleri araştırma için tercih edilmemektedir. Bu örnekler daha çok kontrol amacıyla kullanılmaktadır.

Fakültemiz kurulma aşamasındadır. Alınan projelerle uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak herbaryumun kurulma çalışmaları devam etmektedir. Herbaryumlar botanik alanının her dalında ve yılın her mevsiminde araştırma olanağı sağlayan yerlerdir. Ayrıca yeni bir türün dünyaya tanıtımı yapılırken tip örneğinin veya izotiplerinin uluslararası bir herbaryumda bulunduğunun bildirilmesi zorunluluğu vardır. Hedefimiz Herbaryuma bir an önce uluslararası statü kazandırmaktır. 


ResimResim
 
 ResimResim